Gildemester: Anni Knudsen

Kansler: Michael Holst

Skatmester: Inge Andresen