Fællesskabskultur i Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Personlig udvikling

 • Vi involverer os, søger ny viden, deler viden, hjælper på eget initiativ.
 • Vi arbejder på at udvikle os til ”HELE” mennesker.
 • Vi tager personlig stilling til grundlaget for vores tilværelse, herunder åndelige og etiske spørgsmål.
 • Vi lytter, giver positiv kritik og respekterer forskellighed.
 • Vi udvikler vores sociale netværk.

Fællesskabet

 • Vi respekterer andres værdier og anerkender faglighed og kompetencer.
 • Vi viser empati og anerkender, at vi er forskellige og opfordrer til åbenhed.
 • Vi bakker op om vores Gilde og Gildebevægelsen.
 • Vi udvikler vores Gilde og Gildebevægelsen i takt med samfundets udvikling.

Samfundet

 • Vi er aktive i lokalsamfundet og handler dels selvstændigt og dels i fællesskab.
 • Vi er parate til at engagere os i relevante opgaveløsninger.
 • Vi støtter spejderarbejdet i lokal området.
 • Vi udvikler og støtter humanitært arbejde.
 • Vi tager ansvar i samfundet.
 • Vi værner om miljøet og vore nationale værdier.
 • Vi arbejder for international forståelse.