Gildehallen

Vandrehal

Vandrehallen er det tidsrum af ca. en halv times varighed, forud for den egentlige gildehal, hvor man har tid til at hilse på hinanden inden gildehallen starter.

Gildehal

Der er flere former for gildehaller, nemlig gildehal med eller uden optagelse af svende eller væbnere. I sommertiden, når vi flytter gildehallen udendørs, kalder vi det en friluftsgildehal. Gildet holder normalt 4 – 5 gildehaller om året.

Gildehallen er til for gildets medlemmer, og skal først og fremmest være rettet mod gildebrødrene. Dette forhindrer dog ikke, at gæster kan deltage i gildehallen.

Ligesom spejderne har deres ritualer, har vi også vore.Ritualer for hvordan man kan holde en gildehal er beskrevet til støtte for gildeledelsen, men den enkelte gildemester kan suverænt bestemme, hvordan han/hun ønsker at afvikle gildehallen. Gildehallen er dog et vigtigt middel til at inspirere deltagerne, til at efterleve vores formål og idégrundlag.

Eftergildehal

Eftergildehallen er som regel arrangeret af en af grupperne, og er det samvær, der finder sted efter en gildehal. Oftest er det kammeratlig hygge med spisning, sang og underholdning, ligesom der er meddelelser til gildebrødrene om kommende aktiviteter.