Hvad er Sct. Georgs Gilderne?

Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne, hvor medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.

 • Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.
 • Gilderne arbejder i overensstemmelse med et formål, et princip og en metode.

Sct. Georgs Gildernes formål er

 • At sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling.
 • I fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet – nationalt og globalt.

Sct. Georgs Gilderne tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at medlemmerne tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse formål.

Gildeprincippet er 3 delt og danner grundlag for vores arbejde

 • Den enkelte har ansvaret for sin egen personlige udvikling.
 • Den enkelte tager ansvar overfor eget Gilde og Gildebevægelsen.
 • Den enkelte viser ansvar overfor det samfund, vi er en del af.

Dette princip genfinder vi i Gildeloven og Gildeløftet.

Arbejdsformen kan være

 • Personlig udvikling gennem svende-, væbner- og riddertid for at tilsikre, at den enkelte altid besidder de kompetencer , der skal til, for at fællesskabet kan udføre sine opgaver.
 • Arbejde i grupper, hvor man støtter hinanden i udførelsen af de enkelte aktiviteter, f. eks. indsamlinger til humanitære formål.
 • Projekter, hvor man samles i interesse fællesskaber, med henblik på at løse specifikke opgaver på tværs af organisationen.
 • Debatskabende aktiviteter og møder i Gildet.