Sct. Georgs Gilderne i Sorø råder over en Good-Turn kasse, hvor det er muligt at ansøge om midler til diverse rimelige formål. Der kan ansøges skriftligt hos bygildemesteren. Ansøgningen skal naturligvis være begrundet.

Vi forventer til gengæld, at modtagerne møder op ved den årlige “Officielle uddeling”, der finder sted én gang om året i forbindelse med vores spejdergildehal i efteråret.Al overskud fra Gildets aktiviteter, tilgår Gildets Good-Turn kassen.

Formålet med Good-Turn kassen er, at samle midler for at støtte spejderarbejdet og andre humanitære/sociale formål i Sorø kommune. Alle som lever op til formålet og bosiddende i Sorø kommune, kan søge midler fra Good-Turn kassen.