Sct. Georgs Gilderne i Sorø råder over en Good-Turn kasse, hvor det er muligt at ansøge om midler til diverse rimelige formål.
Der kan ansøges skriftligt hos bygildemesteren, som man finder under punktet “Kontakt” på denne hjemmeside.
Ansøgningen skal naturligvis være begrundet.
Vi forventer til gengæld, at modtagerne møder op ved den årlige “Officielle
uddeling”, der finder sted én gang om året i forbindelse med vores spejdergildehal i efteråret.