Hvem kan blive gildebror

I Sct. Georgs Gilderne kan både kvinder og mænd optages som gildebrødre når de:

  • Har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder.
  • Er nuværende eller tidligere medlemmer af et spejderkorps, eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen.
  • Går ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål.

Før optagelse bliver det nye medlem grundigt oplyst om gildebevægelsens idé, formål, love og løfter samt de aktiviteter, som det pågældende gilde arbejder med.

Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og deres aktive deltagelse i arbejdet, søges udviklet gennem svende-, væbner- og riddertid og i forbindelse hermed arbejdes der med den personlige udvikling.

Optagelse

Nye gildebrødre optages som svende i en gildehal og indtræder straks i en gruppe, som typisk består af 6-8 gildebrødre (svarende til spejdertidens patrujle).