1. Gildes mødeplan

2021/2022

August 2021 køkkenhold 1 - 2 

17. Petanque

21. Sommerfest

24. Fælles friluftsgildehal arr. og køkken 1. Sorø

 

September 2021 Køkkenhold 2

14. Gildemøde

20. Bygilderådsmøde

21. Distritsrådsmøde i Sorø

21. Petanque

 

Oktober Køkkenhold 1

5. Gildehal GM: Inge Andresen 5. min.: Inge Andersen

13. Fælles gildemøde arr.: 1. Gilde, Køkken 2. Gilde

19. Petanque

25. Distriktets Fellowship-møde

28.-31. Mortens Tombola

 

November 2021 Køkkenhold 1 & 2

11. Fællesgildehal m/spejderledere aa.: 2. Gilde, Køkken 1. Gilde

13. Distriktets I-dag i Haslev

24. Distrits gildehal/møde

 

December 2021 Køkkenhold 2

4. Fælles Julestue med Georginer

12. Fælles juletræsplukning. Arr.: 2. Gilde

24. Distrikts gildehal/møde

 

Januar 2022 Køkkenhold 1

9. Nytårsgildehal m. gerorginer kl. 11.00 GM. Susanne Andersen 5. min. Bodil Bergmann

17. Bygilderådsmøde

 

Februar 2022 Køkkenhold 2

1. Distriktsrådsmøde

8. Fællesgildehal arr.: 1 Gilde, køkken 2. Gilde GM Anni Knudsen 5. min. Inge Andersen

21. Bygildeting

 

Marts 2022 Køkkenhold 1

8. Gildemøde

12-13. Mohrondoløb arr.: Distriktet

22. Gildeting med mødepligt

30. Fællesgildemøde arr.: 2. Gilde, køkken 1. Gilde

 

April 2022 Køkkenhold 2

19. Sct. Georgs aften, gildehal GM. Susanne Andersen eller Anni Knudsen

27. Distrikts gildehal

 

Maj 2022 Køkkenhold 1

10. Gildemøde

19. Gildting

21/22 Tur til Lejre m. Birte Jelnes

23. Bygilderådsmøde

 

Juni 2022

14. Gildemøde

25. Pedersborgdag

 

August 2022

5-7. Weekendlejr for mænd

20. Somemrfest

24. Fælles Friluftsgildehal arr. og køkken 2. Sorø

?? Weekendlejr for damer

 

1. torsdag i hver måned kl. 1900 er der fælles spilaften i hytten.

 

1. Gildes Mødeplan