Gildeloven
Gildeloven

Enhver gildebroder er pligtig
at gøre sit bedste for:

- at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling 
til grundlaget for sin tilværelse
¤
- at erkende sine fejl og rette dem
¤
- at nå til beherskelse af sit sind
¤
- at have respekt for det der har værdi for andre
¤
- at være venlig og forstående overfor andre
¤
- at gøre livet gladere og lysere for andre
¤
- at tage medansvar i familie og samfund
¤
- at værne naturen og vore nationale værdier
¤
- at virke for international forståelse
¤
- at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret