Historie
Starten af Sct. Georgs Gildet i Sorø

Gildebror Arne Satterup startede Sct. Georgs Gildet i Sorø.
Han var gildebror i Næstved, men var flyttet til Sorø.

Han samlede den 2. februar 1941 en flok gamle spejdere fra Sorø, og en måned efter, den 2. marts blev 5 gamle spejdere fra Sorø optaget i Næstvedgildet, som derfor er vores modergilde.

Den 30. marts 1941 blev Sorøgildet indviet af daværende storgildemester Harald Petersen.
Efter krigen

Da 2. verdenskrig var slut, begyndte arbejdet i gildet for alvor.
Bla. ved hjælp til Slesvig, biblioteksarbejde (udlån og bytte af bøger) for patienter på Sorø Sygehus. Start af en feriekoloni i Fuglsølejren på Mols for børn fra ubemidlede hjem. Kunstneraften, isløb på Sorø Sø, opførelse af postbudenes lokale revy, skrotindsamling, kabaret, sæbekasseløb, julemesser o.m.a.
Den første gildehytte

I efteråret 1949 tog nogle gildebrødre til Oksbøl og købte en "tyskerbarak" til en god pris, og dermed den første gildehytte. Indtil da havde vi holdt til i lokaler på Hotel Postgaarden i Sorø. 

Den ankom på togvogn til den indkøbte grund ved den gamle Veddebanes terræn. Hele 1950 gik med at sætte hytten op.

Hytten blev løbende forbedret indtil 1971.
   

Den første Gildehytte ved Veddebanen i Sorø
Den nye gildehytte

I 1978 brændte gildehytten desværre, da en farende svend, der overnattede ved hytten,
havde tændt bål til at varme sig ved.

2 år senere fik vi så en ny gildehytte.  
   

I den mellemliggende periode holdt vi til i lokaler på Sorø Borger- og Realskole.

Den nye Gildehytte, som den ser ud i dag.
Opdeling af gildet

I 1980 var vi vokset til mere end 60 gildebrødre, og gildet var blevet for stort.
Derfor belv 15 gildebrødre enige om at danne et nyt gilde.

Det nye 2. Sct. Georgs Gilde, der er et rent mandegilde, blev indviet den 29. november 1980 af landsgildemester Robert Madsen.

Spejderløb

I mange år har vi arrangeret og deltaget i forskellige spejderløb og lejre.

Bla. kan nævnes miniløb for de mindste spejdere, Sct. Georgs lejr for de mellemste spejdere og Mohrondoløb for seniorspejderne.
 

Tombola

Igennem årene har vi med jævne mellemrum alholdt tombola. Først i Storgade,
ved Privatbanken (Nu Nordea). I dag afholder vi Mortens tombola i Holberg Arkaden
i dagene op til Mortens Aften.
Overskuddet er i årenes løb gået til forskellige humanitære formål.

I mange år havde vi en barak til formålet, men i 1988 forærede Sorø Spare- og Laanekasses Fond gilderne en ny tombola-/pølsevogn.
Gildets tombola på Storgade (1982).
Holberg festival

I anledning af Holbergs 300 års jubilæum i 1984, blev der afholdt en festival i Sorø med div. aktiviter i Storgade, teater i Akademihaven og kæmpe Bøffest i et stort telt på "Sumpen" ved Sorø Sø.
Overskuddet gik til div. humanitære organisationer.
Gildemarked

I 1985 ville gilderne gentage succeen fra året før med Holberg Festival.

I samarbejde med turistforeningen og erhvervsforeningen afholdt gilderne det første gildemarked.

Blandt arrangementer kan nævnes: Jazz og spillemandsmusik, hestevognskørsel, opvisning af folkedansere, skakturnering og amerikanerbiler. Der blev afholdt kræmmermarked og tivoli på dyrskuepladsen, og bøffest på sumpen.

I de efterfølgende år udviklede gildemarkedet sig. I 1987 gik gilderne i samarbejde med Lions Club Sorø om det store arrangement.

I 1989 kom Country Klubben Kaktus med i arrangementet og bøffesten blev skiftet ud med en mini-country festival i teltet på dyrskuepladsen.

Overskuddet gik til div. humanitære organisationer.

Gildemarkedet fortsatte indtil 1994.
Koncerter

Fra 1989 og frem til 1994 afholdt gilderne, med stor succes, årligt koncert i Sorø Hallen med Monrad & Rislund.

Overskuddet gik til div. humanitære organisationer.
60'er fest

I 1995 og frem til 2004 arrangerede gilderne en 60'er fest i Sorø Hallen.
Der blev serveret en 3-retters menu, kaffe, kage og derefter dans.

Det første år kom 850 betalende gæster. Red Squares, Sir. Henry, og The Danish Strings spillede op til dans.


Overskuddet gik til div. humanitære organisationer.
Red Squares spiller til 60'er fest i Sorø Hallen (1995).