2. Gildes Mødeplan
Mødeplan 2021 - 2022:

2021:

        August: Køkken: 1. gruppe.   

5. Spilaften     

17. Petanque

21. Sommerfest, arr. festlaug.   

24. Fælles friluftsgildehal, Arr.: 1. gilde.   

    
September: Køkken: 1. Gruppe

1. Gildeting 

2.  Spilaften    

11. Åben hytte.: Pr. Laug

14. Petanque      

20. Bygilderådsmøde

21. Distriksrådsmøde - 2. Sorø

29. Gildehal 5. Thomas Linde

Oktober: Køkken: 1. Gruppe.   

7.   Spilaften

13. Fælles gildemøde, arr. 1. gilde, køkken 2. gilde

20. Gildehal, 5 min.: Jørgen E. Petersen

25. Distriktets fellowship møde i Slagelse

28.-31. Mortens Tombola   

November: Køkken: 2. gruppe

4. Spilaften    

11. Fællesgildehal m/spejderledere. Arr. 2. gilde køkken 1. gilde

13. Distriktets I-dag i Haslev

14. Riddergildehal/møde, Slagelse

27. 2. gilde 40 år+1    

December: Køkken: 2. gruppe.   

 2. Spilleaften

4. Julestue med georginer arr.+ køkken 1. Gilde

8. Gildehal, 5 min: Jens Thorleiff Nielsen

12. Fælles juletræsplukning, arr. 2 gruppe        

Januar: Køkken: 2. gruppe   

5. Nytårsgildehal. 5 min: Michael K. B. Larsen

6. Spilleaften

27. Bygilderådsmøde    

Februar:  Køkken: 2. gruppe.

1. Distriksrådsmøde

3. Spilleaften

5. Kyndelsmissefrokost, Arr. Festlauget

8. Fællesgildehal, arr. 1. gilde, køkken 2. gilde. 

21. Bygildeting

Marts: Køkken: 3. gruppe.   

3. Spilleaften     

9. Gildehal, 5 min. Niels Chr. Schollert     

12.-13. Mohrondoløb, arr. distriktet

15. Petanque

18. Gildeting med mødepligt

23. Fællesgildemøde arr.: 2. gilde, køkken 1. gilde

April: Køkken: 3 gruppe.

7. Spilleaften     

19. Petanque

20. Sct. Georgs aften med mødepligt

27. Distriktsgildehal

Maj:  Køkken: 3. gruppe.

5.  Spilleaften

17. Petanque          

18. Gildehal, 5. min.       

19. Distriktsgildeting

23. Bygilderådsmøde 

Juni:

2.  Spilleaften

21. Petanque 

25. Pedersborgdag

August (2022)

4. Spilaften

5.-7. Weekendlejr for mænd   

16. Petanque

20. Sommerfest

24. Fælles friluftsgildehal, Arr. & køkken 2. gilde 


     

Gildelsen i 2. Sorø