2. Gildes Mødeplan
Mødeplan 2019 - 2020:

2019:

        August: Køkken: 1. gruppe.   

 9.-11-. Weekendlejr, Arr. Michael Holst, Kurt Lisberg & John Andeersen    

24. Sommerfest, arr. festlaug.   

28. Fælles friluftsgildehal, Arr.: 1. gilde.   

    
September: Køkken: 1. Gruppe

5. Spilaften     

7.-8. Store Hestedag, Roskilde

12. Distriksrådsmøde, Skælskør

14. Åbent hus arr.: Pr. Laug     

16. Bygilderådsmøde

25. Gildehal, 5. min.: Michael Holst

28. Hyttens dag

Oktober: Køkken: 1. Gruppe.   

3. Spilaften

9. Fælles gildemøde, arr. 2. gilde, køkken 1. gilde

24. Distriktets fellowship møde i Slagelse

30. Gildehal, 5 min.: Jørgen B. Christiansen

31. Mortens Tombola   

November: Køkken: 2. gruppe.

1.-3. Mortens Tombola

2. Distriktets I-dag i Haslev

7. Spilleaften   

14. Fællesgildehal m/spejderledere. Arr. 1. gilde køkken 2. gilde

14. Riddergildehal, Slagelse

30. Julestue med geoginer, arr. + køkken: 1. gilde   

December: Køkken: 2. gruppe.   

 5. Spilleaften

11. Gildehal, 5 min: Thomas L. Jakobsen

15. Fælles juletræsplukning, arr. 2 gruppe        

Januar: Køkken: 2. gruppe   

2. Spilleaften

8. Nytårsgildehal. 5 min: Jørgen Fredsø  

27. Bygilderådsmøde

28. Distriktsrådsmøde, Ringsted    

Februar:  Køkken: 2. gruppe.

1. Kyndelsmissefrokost, Arr. Festlauget

6. Spilleaften

12. Fællesgildehal, arr. 2 gilde, køkken 1. gilde. 5 min: Leif Wamsler

24. Bygildeting

Marts: Køkken: 3. gruppe.   

5. Spilleaften     

6. Spejderfest, Arr. Spejderkontakt 

11. Gildehal, 5 min. Niels Chr. Schollert     

14.-15. Mohrondoløb, arr. distriktet

18. Gildeting med mødepligt

April: Køkken: 3 gruppe.

2. Spilleaften     

7. Fællesgildemøde, arr. 1. Gilde, køkken 2. Gilde

15. Riddergildehal, Arr. Sorø

2. Sct. Georgs aften med mødepligt

25. Hyttens dag

Maj:  Køkken: 3. gruppe.

7.  Spilleaften

14. Distriktsgildeting, Korsør

18. Bygilderådsmøde    

20. Gildehal, 5. min. Jakob E. Nygaard     

Juni:

4.  Spilleaften

5.-7- Roskilde Dyrskue

. Distriktets friluftsgildehal 

27. Pedersborgdag

August (2020)

7.-9. Weekendlejr for mænd   

22. Sommerfest

26. Fælles friluftsgildehal, Arr. & køkken 2. gilde 


NB: kl.19.00 - 1. torsdag i månederne August-maj er der spilaften i hytten.

     

Gildelsen i 2. Sorø